Klinikken

Velkommen til min Læge klinik.

Det er en solopraksis, der er en del af en samarbejdspraksis med speciallæge i almen medicin – Odenselægen ved Rasmus Würtzen.

Der er en fast sygeplejerske tilknyttet klinikken. Vi deler vores smukke lokaler og har fælles sekretær tilknyttet. Du vil som patient kun være tilknyttet min praksis og min sygeplejerske Pernille.

Jeg ligger stor vægt på, at der er kontinuitet og høj faglighed i klinikken – og derfor er det vigtigt for mig at kende alle patienter og de forløb de har i min praksis.

Sekretæren -som er fælles for de to klinikker tager sig af alle opkald på telefonen og hjælper patienterne ved ankomst til klinikken .