Personale

Læge :

Lene Dahl Nørgaard

(f.1974)

Færdig uddannet Læge i 2002

Speciallæge i Almen medicin 2016

Jeg har haft Sygehus ansættelser inden for mange specialer, hvor jeg har arbejdet i trekants området og på Fyn. Det har givet en bred og værdifuld erfaring og kendskab til mange sygdomme og deres behandling.

Jeg har haft ansættelser indenfor specialerne :

Almen Medicin, Medicin , Geriatri, Ortopædkirurgi, Abdominal kirurgi, Gynækologi og Pædiatri . Jeg har arbejdet i knap 2 år på onkologisk afdeling for kræft ramte patienter- og har derfor en god ballast og erfaring til de svære kræft forløb. De vekslende specialer og den brede interesse gjorde, at jeg besluttede at blive praktiserende læge. 

Hvilket for mig har været den helt rigtige beslutning.

Sygeplejerske :

Stina Munk Brandt

(f.1987)

Stina har arbejdet flere år i hjemmeplejen – og været ansat på Hudafdelingen- Hjerteafdelingen og Øre-Næse-Hals afdelingen på OUH.

Sygeplejersken har sine egne konsultationer – herunder også at være med til at vurderer de akutte patienter – men vil primært lave alle forundersøgelser til Års kontroller af Hjerte -kar-sygdomme og Sukkersyge . Hun vil også tage sig af alle blodprøver, EKG og urin undersøgelser i klinikken .

Der vil også i samarbejde med lægen kunne laves børne undersøgelser og graviditets undersøgelser .

Sekretær :

Dorthe Hels

 (f.1985)

Uddannet læge sekretær i 2014.

Dorthe har været ansat i Almen lægepraksis siden hun blev færdig udannet i 2014- Hun vil blive fælles sekretær for hele praksis. Hun er varetager også mindre laboratorie opgaver – og vil kunne hjælpe med alt administrativt Inc hjælp til kommunikation med klinikken over hjemmesiden.