Klinikken har lige nu åben for tilgang af nye patienter . Der kan benyttes nedenstående Link -hvis man ønsker at blive patient i klinikken

https://www.odense.dk/skiftlaege

Ferie

Lene har fri den 28. juni og henviser derfor akutte til Lægernes Telefonpasning tlf. 66 14 14 33 denne dag. Der er åben på telefon og i klinikken.

Klinikken holder sommerferie i uge 28, 29, 30 og 31. Ved behov for lægehjælpe mellem 8-12 i disse uger kontaktes, Lægernes Telefonpasning tlf. 66 14 14 33 eller

Uge 28: Odense Lægehus 66 12 48 08, Mads Borup 66 12 31 87, Odenselægen 32 22 07 87

Uge 29: Mads Borup 66 12 31 87, Odense Lægehus 66 12 48 08

Uge 30: Filosoflægerne og Bylægen Peer Kirkebjerg 66 12 51 30

Uge 31: Filosoflægerne og Bylægen Peer Kirkebjerg 66 12 51 30, Min Læge Odense 66 14 30 38

Mellem kl. 12-16 kontakes Lægernes Telefonpasning 66 14 14 33